Toelichting aanbod:

Kennismakingsgesprek: 
korte kennismaking en globaal de hulpvraag aangeven. Het gesprek vindt plaats in de praktijk of online.
Intakegesprek: 
uitgebreide bespreking van de hulpvraag en het intakeformulier bespreken. Het gesprek vindt plaats in de praktijk.
Individuele coachsessie: 
op maat geboden sessie met alleen het kind. Laatste 10 minuten bespreking van de sessie aan de ouder.  Het gesprek vindt plaats in de praktijk.
Tussenevaluatie: 
gesprek met de ouder(s) om te praten hoe het ervoor staat met de hulpvraag van het kind.

Eindgesprek: gesprek met kind en ouders. Invulling afhankelijk van het kind om het vorm te geven.
-totaalpakket 1 bestaat uit: kennismakingsgesprek, intakegesprek,8 individuele coachgesprekken , tussenevaluatie, eindgesprek en een “follow-up” gesprek
-totaalpakket bestaat uit: kennismakingsgesprek, intakegesprek,

5 individuele coachgesprekken , tussenevaluatie, eindgesprek en een “follow-up” gesprek
“follow-up” gesprek: 3 maanden na het eindgesprek zal er een “follow-up” gesprek plaatsvinden. Hierin wordt besproken hoe het nu gaat met het kind, of er verandering heeft plaatsgevonden en of er nog eventuele vragen zijn.
– observatie op school: Mocht het voor het kind van toepassing zijn, om als kindercoach mee te kijken op school, bestaat de mogelijkheid voor een observatie van 60 minuten, een gesprek met de leerkracht en intern begeleider van het kind en een evaluatie hiervan met ouders, leerkracht en ib’er. 

Mi Sueno Kindercoaching

Bezoekadres:
Molslaan 121
2611 RK Delft

E-mail: info@misuenokindercoaching.nl
Mobiel: 0630241168
KVK-nummer: 90923928
BTW-nummer: NL004855970B81

 

Copyright © 2023 Mi Sueno Kindercoaching