positieve invloed van executieve functies bij kinderen

 

  Als ouder, van een kind tussen de 9 en 18 jaar, bent u vast wel bekend met de ups en downs van het opvoeden in de tienerjaren. U ziet uw kind groeien, zowel fysiek als emotioneel, en u merkt hoe ze steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Heeft u ooit gehoord van ‘executieve functies’ en hoe ze van invloed zijn op het gedrag en de prestaties van uw kind? In deze blog wordt er dieper ingegaan op wat executieve functies precies zijn en waarom ze een positieve invloed hebben bij uw kind.

Wat zijn executieve functies?
Executieve functies zijn verschillende regelfuncties, in de hersenen, die een cruciale rol spelen in het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van kinderen en adolescenten tussen 9 en 18 jaar. Ze spelen een cruciale rol bij het plannen, organiseren, het nemen van initiatief, volhouden, controleren en aanpassen van het gedrag om doelgericht te handelen en problemen op te lossen. Deze functies zijn essentieel voor het uitvoeren van complexe taken en het efficiënt functioneren in het dagelijks leven.

Hier zijn de belangrijkste onderdelen van de executieve functies:

 1. Inhibitie (remming): inhibitie is het vermogen om impulsen, gedachten en gedrag te beheersen. Het helpt bij het weerstaan van afleidingen en het nemen van doordachte beslissingen.
 2. Werkgeheugen: werkgeheugen stelt individuen in staat om informatie vast te houden, te manipuleren en te gebruiken tijdens het uitvoeren van complexe taken. Het helpt bij het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen gebaseerd op relevante informatie.
 3. Cognitieve flexibiliteit: dit is het vermogen om van denkwijze te veranderen of van aanpak te wisselen wanneer de situatie verandert. Het stelt mensen in staat om zich aan te passen aan nieuwe informatie en om te gaan met veranderende omstandigheden.
 4. Planning en organisatie: dit omvat het vermogen om toekomstige acties te plannen, een strategie te bedenken om een doel te bereiken en de benodigde stappen te organiseren in een logische volgorde.
 5. initiatief nemen: initiatief nemen houdt in dat iemand actief kan starten met een taak of activiteit, zonder afhankelijk te zijn van externe motivatie (bijvoorbeeld een beloning ergens voor krijgen).
 6. Emotionele controle: dit omvat het vermogen om emoties te herkennen, te begrijpen en te reguleren. Het helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen zelfs onder stressvolle omstandigheden.
 7. Responsinhibitie: dit is het vermogen om eerst te denken in plaats van gelijk te reageren/handelen. Het helpt bij het vermijden van impulsieve acties.
 8. Volgehouden aandacht: dit is het vermogen om de aandacht gericht te houden op een taak of activiteit, zelfs als deze saai is.
 9. Tijdmanagement: dit houdt in dat men in staat is om tijd effectief te beheren en taken binnen gestelde deadlines uit te voeren.


  Waarom zijn executieve functies belangrijk?

  Het ontwikkelen van sterke executieve functies is van groot belang voor de cognitieve groei en het sociale en emotionele welzijn van kinderen en adolescenten. Deze vaardigheden helpen hen om beter te presteren op school, hun gedrag en emoties effectief te beheren en zich voor te bereiden op een succesvolle overgang naar volwassenheid. Het begrijpen en ondersteunen van de ontwikkeling van executieve functies kan ouders en opvoeders helpen om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van deze belangrijke levensvaardigheden.

  Het begrijpen en ondersteunen van de ontwikkeling van deze executieve functies is daarom van groot belang voor ouders, opvoeders en begeleiders. Het bieden van de juiste ondersteuning en stimulatie op dit gebied kan het verschil maken in de toekomstige successen en welzijn van uw kind(eren).

   

Mi Sueno Kindercoaching

Bezoekadres:
Molslaan 121
2611 RK Delft

E-mail: info@misuenokindercoaching.nl
Mobiel: 0630241168
KVK-nummer: 90923928
BTW-nummer: NL004855970B81

 

Copyright © 2023 Mi Sueno Kindercoaching