Fascinerende werking van het brein

 

In onze wereld zijn er verscheidende uitingen van hoe we ons kunnen gedragen. We vertonen gedrag dat zowel positief als negatief geuit kan worden. Wanneer dit een enkele keer gebeurt, is dit niet zorgelijk. Op het moment dat een kind dit negatieve gedrag vaak vertoont en er zelf last of de omgeving heeft er last van, is dit een mogelijke aanleiding om dit bespreekbaar te maken met een kindercoach.
Bij Mi Sueno Kindercoaching wordt er onderzocht hoe komt het dat we ons gedragen zoals we doen. Hoe kan gedrag verklaard worden vanuit de werking van onze hersenen?

Kinderen tussen de 9-18 jaar maken een enorme verandering en groei door, zowel fysiek als mentaal. Een cruciaal aspect van deze transformatie is de ontwikkeling van hun hersenen. In deze blog wordt er uitgelegd hoe de hersenen van kinderen van 9-18 jaar werken en hoe u hen het beste kunt ondersteunen tijdens deze belangrijke levensfase.

3 onderdelen van het brein

Reptielenbrein: primitieve instincten en reacties
Dit is het oudste en meest primitieve deel van ons brein. Dit deel van de hersenen, ook wel bekend als het reptielenbrein, is verantwoordelijk voor basale overlevingsinstincten en reflexen. Het reguleert essentiële functies zoals ademhaling, hartslag, eetlust en vecht-of-vluchtreacties. Het reptielenbrein stuurt ons gedrag aan op een instinctieve en reflexmatige manier, zonder bewuste controle. Hele jonge kinderen ervaren de wereld vanuit hun reptielenbrein. Het reptielenbrein functioneert onbewust, snel en instinctief. Dit brein vormt de basis voor het zoogdieren- en mensenbrein.

Zoogdierenbrein: sociale interacties en emotieregulatie
Zoogdieren delen veel kenmerken met mensen en hebben een complex brein dat emoties, geheugen en instinct reguleert. Dit brein heeft zich in de loop van de evolutie ontwikkeld en aangepast aan de behoeften van zoogdieren, waardoor ze kunnen navigeren in sociale structuren, empathie voelen en complexe relaties aangaan. Het zoogdierenbrein speelt een cruciale rol bij het reguleren van emoties, het verwerken van sociale interacties en het creëren van hechtingen tussen individuen.

Mensenbrein: denken, redeneren en beslissen
Het mensenbrein, is buitengewoon complex en heeft zich door de evolutie ontwikkeld tot een krachtig onderdeel van de hersenen. Het stelt ons in staat om te redeneren, te creëren en te communiceren op een manier die uniek is voor de menselijke soort. Dit brein is verantwoordelijk voor wat men voelt, abstract denken, taal, plannen en probleemoplossend vermogen.

Inzichtelijk maken van het brein voor kinderen
Deze drie verschillende breinen kan op een inzichtelijke manier worden besproken met kinderen. Dit kan gedaan worden door het visueel te maken met een hand. De pols en de handpalm zijn dan het zogenaamde reptielenbrein. Het zoogdierenbrein wordt visueel gemaakt door de duim te buigen in de handpalm en als laatste is het mensenbrein. Als je de vier vingers over je duim heen buigt, wordt hier het zogenaamde mensenbrein mee bedoeld.

 

Mi Sueno Kindercoaching

Bezoekadres:
Molslaan 121
2611 RK Delft

E-mail: info@misuenokindercoaching.nl
Mobiel: 0630241168
KVK-nummer: 90923928
BTW-nummer: NL004855970B81

 

Copyright © 2023 Mi Sueno Kindercoaching