HET BEVORDEREN VAN EEN GROWTH MINDSET

 

Opvoeden is niet alleen een kwestie van ervoor zorgen dat uw kind(eren) goede cijfers halen of zich goed gedragen. Het gaat ook om het helpen een beeld te krijgen van hun kijk op de wereld en inzicht te geven in hun eigen capaciteiten. Een belangrijk onderdeel van deze mentale ontwikkeling is het begrijpen van de begrippen “growth mindset” (groeimindset) en fixed “mindset ( vaste mindset).

We worden allemaal geboren met een “growth mindset”. Op latere leeftijd kan een “fixed mindset” ontstaan door bijvoorbeeld negatieve ervaringen of kritiek, maar wat houdt een “growth – en fixed mindset” precies in?

Fixed mindset

Een ‘fixed mindset’ is wanneer iemand gelooft dat zijn/haar intelligentie, talenten en capaciteiten vaststaande eigenschappen zijn die niet kunnen worden veranderd.  Kinderen met een fixed mindset zijn vaak bang om uitdagingen aan te gaan, bang om te falen en gezien te worden als niet slim of getalenteerd.

 Growth mindset

Aan de andere kant is een “growth mindset” het geloof dat intelligentie, talenten en capaciteiten ontwikkeld en verbeterd kunnen worden door inspanning, doorzettingsvermogen en leren van fouten. Als je een “growth mindset” hebt, zie je uitdagingen als kansen om te groeien en ben je niet bang voor fouten, omdat je begrijpt dat je van fouten maken juist nieuwe dingen leert/inzicht krijgt over een bepaald handeling.

Rol van u als ouder voor uw kind
Met bovenstaande informatie is het voor u hopelijk duidelijk dat uw kind het beste tot ontwikkeling komt met een growth mindset. Deze begrippen zijn ontwikkeld door Carol S. Dweck. Als ouder is het hebben van inzicht in deze mindsetbegrippen belangrijk om uw kind(eren) te helpen in de denkpatronen van uw kinderen te begrijpen en hun groei op emotioneel, intellectueel en sociaal gebied te stimuleren. Het beïnvloedt niet alleen hun schoolse prestaties, maar ook hun zelfbeeld, veerkracht en een positieve kijk op het leven.

Hoe kunt u een “growth mindset” bevorderen?

  1. Prijzen van inspanning en doorzettingsvermogen: prijs uw kind(eren) voor zijn/haar/hun inspanning(en) en doorzettingsvermogen in plaats van zijn/haar/ hun intelligentie of talenten. Moedig hen aan om hard te werken om hun doelen te bereiken.
  2. Bespreken van fouten en “misstappen”: leer uw kinderen dat fouten en “misstappen” normaal en waardevol zijn, omdat ze kansen bieden om te leren en te groeien. Moedig hen aan om problemen te onderzoeken, oplossingen te bedenken en volgende stappen te plannen.
  3. Creëer een uitdagende leeromgeving: moedig uw kinderen aan om te experimenteren, te verkennen en nieuwe dingen te proberen zonder bang te zijn om te falen. Laat hen zien dat leren een doorlopend proces is.
  4. Voorbeeldfunctie: wees een rolmodel voor uw kind(eren) door zelf een growth mindset te tonen. Praat over uw eigen uitdagingen, inspanningen en groei. Laat zien dat u blijft leren en uzelf verbeteren.
  5. Geef feedback: Geef opbouwende en specifieke feedback aan uw kind(eren). Benadruk het proces, de inspanning en de strategieën die ze hebben gebruikt, in plaats van alleen het resultaat.
  6. Stimuleer interesses en passies: moedig uw kind(eren) aan om zijn/haar/hun eigen interesses en passies te ontdekken en te ontwikkelen. Help hen te begrijpen dat toewijding en oefening leiden tot verbetering.

 
Conclusie
Het bevorderen van een “growth mindset” bij uw kind(eren) is een waardevol geschenk dat hen zal helpen gedurende hun hele leven. Door het aanmoedigen van inspanning, het omarmen van fouten en het ondersteunen van hun groei, zult u uw kind(eren) helpen sterker, zelfverzekerder en veerkrachtiger te worden in het nastreven van zijn/haar doelen en dromen.